fbpx

Nowości w łubinach

W ostatnich latach postęp w hodowli łubinów bardzo przyspieszył. Obie przodujące hodowle, Hodowla Smolice i Poznańska Hodowla Roślin zarejestrowały kilkanaście odmian. Poprawiono potencjał plonowania, sztywność, tempo wzrostu oraz inne cechy. Wszystkie odmiany Poznańskiej Hodowli Roślin są średnio wczesne. Wysoko plonujące odmiany (wg wyników porejestrowych PDO), to poszukiwane w zachodniej Polsce BOLERO, niezawodna RUMBA, wczesna SALSA i sztywna SAMBA, polecana do uprawy w 11 województwach. Nowości z 2019 roku to samokończący SZOT i bardzo sztywny SWING. Obie odmiany bardzo słodkie, o zawartości 0,018% i 0,015% alkaloidów. Najnowszy TWIST (rejestracja 2020r.) zaskakuje bardzo wysokim plonem. Hodowla Roślin Smolice nie pozostaje w tyle. Należące do najsłodszych (0,008% – 0,01% alkaloidów) bardzo wczesne odmiany ROLAND i JOWISZ szybko rosną. Dedykowane do siewu w mieszankach ze zbożami: LAZUR z jęczmieniem jarym i KORAL z pszenżytem należą do czołówki odmian. Samokończący HOMER (117% wzorca COBORU w 2017r.) jest bardzo odporny na choroby, w tym na choroby wirusowe. Najwyżej plonujący AGAT i najsztywniejszy ze wszystkich odmian FURMAN uzupełniają kolekcję. W łubinach żółtych mniej się działo. Zarejestrowano cztery odmiany. W Hodowli Roślin Smolice pojawił się nierozgałęziający się, wczesny PERKOZ oraz wysoka, mało wrażliwa na przymrozki PUMA. Natomiast najnowsze rejestracje Poznańskiej Hodowli Roślin (2019r.) to białoziarnisty, sztywny, szybko rosnący, drobnonasienny DIAMENT oraz równie sztywny, wczesny GOLDENEYE. Obie odmiany charakteryzują się bardzo wysoką (44,4 – 44,5%) zawartością białka. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, ze najnowsze odmiany będą dostępne dopiero za dwa lub trzy lata. Wraz z postępem hodowlanym następuje też postęp technologiczny. O bakterii brodawkowej w płynie (NITRAZA) oraz o biostymulatorach pisałem w styczniu. Teraz więcej szczegółów. Obszerna instrukcja obsługi, jak szczepić żywą bakterią brodawkową znajduje się na stronie internetowej www.nitraza.eu. Warto zwrócić uwagę na zakładkę TRICHODERMA. Są tam opisy stosowania i znaczenia żywych grzybów z rodzaju Trichoderma, które mają bardzo duże znaczenie w uprawie roślin strączkowych i w innych uprawach. Spodziewamy się, że zastosowanie TRICHODERMY z NITRAZĄ do zaprawiania nasion oraz dwukrotny oprysk BioFol PLEX
i GranuFol MIKRO (w fazie rozety i pąka kwiatowego) pozwoli przełamać barierę plonowania 4 t/ha łubinów. Nie wiadomo czy to już REWOLUCJA w uprawie strączkowych, czy tylko REWELACJA.

Autor: Bogusław Dukiewicz

    Dodaj komentarz