Zboża jare wykorzystuje się do uprawy na glebach lekkich. Mają krótszy okres wegetacji niż zboża ozime, które również znajdziesz w naszej ofercie. Zajmujemy się dystrybucją pszenicy zwyczajnej jarej, pszenżyta jarego, żyta jarego, owsa oraz jęczmienia jarego. Właściwy dobór odmian do warunków glebowych i klimatycznych w Twoim gospodarstwie ma znaczący wpływ dla efektywności upraw i zadowalającej ilości plonów.

Nowe odmiany charakteryzują się wyższym potencjałem plonowania, a jednocześnie są dostosowane do rozwoju w warunkach generujących czynniki stresogenne (susze, niskie i nadmiernie wysokie temperatury, pojawianie się patogenów). Wprowadzamy do naszej oferty odmian zbóż jarych, które pomogą efektywnie zarządzać produkcją roślinną w gospodarstwie.

Pszenica zwyczajna jara

Pszenica zwyczajna jara charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi i wysokim potencjałem plonowania. Jest odporna na czynniki stresogenne. Sprawdza się również w uprawie na glebach mniej zasobnych w składniki odżywcze. Wykazuje dużą odporność na choroby, takie jak mączniak prawdziwy czy rdza brunatna. Konkretne właściwości są uzależnione od odmian, na jakie się zdecydujesz.

Pszenżyto jare

Pszenżyto łączy w sobie cechy pszenicy i żyta, a wykorzystuje się je głównie w przemyśle paszowym. W porównaniu do innych zbóż jarych pszenżyto cechuje się dłuższym okresem wegetacji, dlatego należy je stosunkowo wcześnie wysiewać. O wielkości plonów decyduje kondycja pszenżyta z ostatniej fazy wegetacji.

Żyto jare​

Żyto jare ma podobne wymagania względem uprawy, co żyto ozime. Ma niewielkie potrzeby termiczne oraz glebowe, więc nadaje się do uprawy właściwie w każdych warunkach. Plony wykorzystuje się najczęściej do produkcji ziaren, nawozów lub zielonki.

Owies

Owies ma niewielkie wymagania cieplne i glebowe, a w Polsce jest uprawiany jedynie w formie jarej. Wybór konkretnej odmiany warto dobrać do warunków glebowych i klimatycznych panujących w Twoim gospodarstwie, aby zmaksymalizować ilość plonów.

Jęczmień jary​

Jęczmień jary jest uprawiany w celu pozyskania odmian pastewnych oraz browarniczych. Poszczególne odmiany różnią się od siebie właściwościami, ale na ogół plony jęczmienia są obfite, a ziarno jest odporne na choroby.