Aktualna oferta na materiał poplonowy  >> OFERTA poplony 2021

Posiadamy w ofercie odmiany kukurydzy znanej niemieckiej firmy FARMSAAT – [katalog]

Wyniki badań plonowania kukurydzy wg COBORU 2019 – [wyniki]

Gorczyca biała – GRACJA – Poznańska Hodowla Roślin – [opis odmiany .pdf]