KWS KOSMOS – Hodowla Roślin KWS – [Opis odmiany .pdf]
KWS INFINITY – Hodowla Roślin KWS – [Opis odmiany .pdf]
JAKUBUS – Hodowla SAATEN-UNION – [Opis odmiany .pdf]

DAŃKOWSKIE RUBIN – Hodowla Roślin DANKO – [Opis odmiany .pdf]
ANTONIŃSKIE- Poznańska Hodowla Roślin – [Opis odmiany .pdf]