Zestaw produktów
NITRAZA+TRICHODERMA

Grzyby Trichoderma spp. zawarte w preparacie TRICHODERMA wpływają pozytywnie na inne pożyteczne mikroorganizmy glebowe takie jak bakterie z rodziny Rhizobiaceae zawarte w preparatach NITRAZA. Ich synergiczne działanie jest zostało potwierdzone w licznych badaniach. Efekty łącznego stosowania to:

– większa masa brodawek i pozostawionego azotu
– nodulacja w niekorzystnych warunkach środowiskowych (np. wysoka zawartość azotu mineralnego w glebie)
– poprawa zdrowotności roślin i tempa wzrostu
– wyższe plony i ilość pozostawionej biomasy

Kupując łącznie zyskujesz dwa razy: płacisz mniej, zbierasz więcej. !! UWAGA: Przy zamówieniu należy określić skład pakietu – NITRAZA Bobowate to seria 6 produktów do upraw: Groch, Bobik, Łubin, Lucerna, Soja, Fasola.

Sposób użycia

Preparaty można mieszać. Stosować do zaprawiania nasion lub doglebowo w formie oprysku średniokroplistego przy użyciu opryskiwaczy mechanicznych. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Uwagi do stosowania

Środki do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Preparaty zawierają żywe organizmy. Należy zachować szczególną ostrożność pomiędzy aplikacją środka mikrobiologicznego a zastosowaniem środków chemicznych, pestycydów i nawozów. Po otwarciu preparat zużyć w ciągu 12 godzin. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej (odpowiednia odzież, rękawice oraz obuwie).

Więcej informacji na stronie symbioza.agro.pl

Waga 1,2 kg
Ekologiczne

Producent

Wielkość opakowania

1 l, 5 l

Ostatnio przeglądane