Rzodkiew japońska wywodzi się z krajów Dalekiego Wschodu i ma odmienne wymagania dotyczące uprawy niż odmiany znane i stosowane w Polsce. Gleby pod uprawę nasion rzodkwi japońskiej powinny mieć znaczną miąższość. Roślinę należy sadzić stosunkowo głęboko, na pulchnym i żyznym obszarze. Zbita gleba powoduje deformację korzeni, co przekłada się na mniej obfite plony.

Choć na Dalekim Wschodzie rzodkiew japońska jest uprawiana głównie do spożycia, to w Polsce stanowi raczej przedplon pod uprawę innych odmian, głównie warzyw: ziemniaków czy buraków cukrowych. Sieje się ją w celu poprawy właściwości gleby, a nie samego pozyskania plonów. W związku z tym nie trzeba obawiać się ograniczeń związanych z tym, że rzodkiew japońska źle znosi gleby suche i piaszczyste.

Głęboko sięgające korzenie (nawet do 150 cm) spulchniają podłoże i sprawiają, że to magazynuje wodę. Zaleca się stosowanie nasion rzodkwi japońskiej na mulcz, co polega na wysianiu ich na jesień i pozostawieniu do wiosny celem zmiany właściwości gleby. Okazu nie należy siać na tych samych stanowiskach z innymi odmianami krzyżowymi.

Rzodkiew japońska „EARLY MINO”

Rzodkiew japońska jest również znana pod nazwą rzodkiew płużna bądź melioracyjna. Stanowi roślinę jarą, którą w Europie wykorzystuje się na nawóz, choć w Azji spożywa się ją na różne sposoby — zarówno na świeżo, po przygotowaniu, zamarynowaniu, jak i zakiszeniu. Roślina jest owadopylna i miododajna. Jako międzyplon sprawdza się zwłaszcza na ciężkich ziemiach, ponieważ jej korzeń potrafi dochodzić do głębokości 150 cm, przez co mocno spulchnia ziemię, łamie podeszwę płużną oraz zostawia magazyn wody. Dzięki temu kolejne okazy zyskują doskonałe warunki do wzrostu i rozwoju.

Rzodkiew japońska sprawdza się również jako przedplon dla każdej rośliny rolniczej, zwłaszcza dla warzyw, buraków cukrowych czy ziemniaków. Należy unikać wysiewania na tym samym stanowisku co inne krzyżowe (rzepak, gorczyca, rzodkiew itp.). Pod warzywa najlepiej siać ją na mulcz, czyli wysiać jesienią i pozostawić do wiosny, aby poprawić jakość gleby i ochronić ją przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Mulczowanie zwiększa zawartość materii organicznej w glebie i ogranicza tempo wzrostu chwastów. Norma wysiewu: 7 – 10 kg/ha.

Waga 25 kg
Ekologiczne

Typ

Ostatnio przeglądane