fbpx

Pszenżyto – uniwersalne zboże

Pszenżyto, pierwotnie przeznaczone na średnie klasy gleb, zaczyna stopniowo wypierać żyta na lepszych kompleksach żytnich i pszenice na słabszych kompleksach pszennych. Dużo wyższy potencjał plonowania, stabilność uzyskania wysokich plonów, od lat utrzymująca się wysoka cena na ziarno pszenżyta powoduje, że gatunek ten staje się zbożem coraz bardziej uniwersalnym. DANKO jako wiodący hodowca pszenżyta w Polsce, obecnie dysponuje ponad 20 odmianami. Cztery z nich, zasługują na szczególną uwagę. Tradycyjne FREDRO, dzięki krótkiemu okresowi wegetacji, wypiera żyto na najsłabszych kompleksach glebowych. Nadaje się też do późnego siewu po kukurydzy. Nowsze TRAPERO, o wyższej zimotrwałości i nadzwyczajnej zdrowotności, również zalecane jest na słabsze gleby. Ziarno tej odmiany posiada wysoką zawartość białka o doskonałej strawności. Bardziej wymagające ROTONDO, z grupy krótkosłomych, daje ziarno w typie pszennym, charakteryzuje się nadzwyczajną krzewistością i rekordowo wysokim plonowaniem przy intensywnej technologii uprawy. Najwyższy zarejestrowany plon z 36 ha plantacji nasiennej w 2016 r. osiągnął 12,6 t/ha. Najnowsze ORINOKO cechuje wyższa odporność na choroby i bardzo wysoka zimotrwałość. Wyrównane i grube ziarno o jednej z najwyższych odporności na porastanie predysponuje tą odmianę do czołówki krajowych odmian. Wybór właściwej odmiany, stosownie do posiadanych warunków glebowo- klimatycznych, często decyduje o wysokości plonu. Wymienione odmiany plonują przeciętnie na poziomie 8-9 ton z 1 ha, na plantacjach nasiennych województwa lubuskiego, nawet na słabszych glebach. Nasiona powyższych odmian, dostępne są u autora tekstu.

Autor: Bogusław Dukiewicz

    Dodaj komentarz