fbpx

Rewolucja w pszenicy

Pszenice ościste coraz bardziej zyskują na znaczeniu ze względu na nadmierną populację dzika i zwierzyny płowej w Polsce. Dotychczas dostępne odmiany nie zawsze zadowalały rolników. Najbardziej znane odmiany to pszenice jakościowe lub chlebowe. W ostatnich latach pojawiły się nowe odmiany charakteryzujące się bardzo pożądanymi cechami. Wszystkie poniżej opisane odmiany to PSZENICE ELITARNE. Zawartość białka w ziarnie tych pszenic waha się w przedziale 14 – 16,5 %. Pozostałe parametry przemiałowe – gluten, sedymentacja, liczba opadania – są na bardzo wysokich poziomach. Najpóźniejsza i jednocześnie najplenniejsza IS SOLARIS jest pszenicą wysoką 105 – 110 cm, wymagającą skracania. Toleruje słabsze stanowiska i przedplon zbożowy. Ze względu na bardzo dobrą krzewistość i wysoki wigor jesienny, śmiało może być siana po kukurydzy i buraku cukrowym. IS CARNEA – dużo wcześniejsza – schodzi z pola w terminie wczesnych odmian pszenżyta. Jest pszenicą o dobrej krzewistości i wysokości 95 – 105 cm. Bardzo sztywna – nie wymaga skracania. Tak jak poprzedniczka dobrze toleruje słabsze stanowiska i okresowe niedobory wody. Obie odmiany cechuje bardzo wysoka mrozoodporność – na poziomie 6*. IS SPIRELLA jest odmianą szczególną. Jej wybitna
wczesność – schodzi z pola w terminie późniejszych odmian jęczmienia ozimego – zaskakuje każdego rolnika. W związku z tym jest bardzo odporna na okresowe susze i niedobory wilgoci. Jest odmianą średnio wysoką 90 – 95 cm, sztywną o średniej zdolności krzewienia. Zawiera najwięcej białka w zebranym ziarnie – w tym roku to 16,5 %. Zawartość glutenu często przekracza 40 %. Bardzo wysoki wigor jesienny i wiosenny predysponuje tą odmianę do uprawy w gospodarstwach ekologicznych.
Wszystkie te odmiany charakteryzuje bardzo wysoka zdrowotność, zwłaszcza na choroby podsuszkowe
i choroby kłosa. Optymalny termin siewu tych odmian to:

• IS SOLARIS – 01.10 – 25.10
• IS CARNEA – 01.10 – 15.10
• IS SPIRELLA – 25.09 – 15.10

Z uwagi na to, zalecane są do siewów po późno schodzących przedplonach np. soja, kukurydza lub po poplonach na przeoranie. Wszystkie wymienione odmiany dostępne są u autora.

Autor: Bogusław Dukiewicz

    Dodaj komentarz