fbpx

NITRAZA N

To biopreparat zawierający mikroorganizmy wiążące azot atmosferyczny (bakterie azotowe) i dostarczające go w formie jonów bezpośrednio roślinie. NITRAZA N działa na wszystkie rośliny uprawne, kolonizując ryzosferę oraz wnikając w roślinę przez liść i strefę korzeniową. Preparat może być być stosowane w uprawach polowych wszystkich roślin i na wszystkich glebach. Stosować go można również na użytkach zielonych, w uprawach sadowniczych i warzywnych oraz roślin ozdobnych i traw.

Produkt posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w rolnictwie ekologicznym IUNG-PIB.

Mkrobiom troficzny zawiera:

Azotobacter chroococcum ≥ 8-9 × 109 jtk/ml
Azospirillum brasilense ≥ 5-7 × 109 jtk/ml
Gluconacetobacter diazotrophicus ≥ 3-5 × 108 jtk/ml
Herbaspirillum seropedicae ≥ 2-3 × 108 jtk/ml

Sposób użycia

Preparat NITRAZA NPK można stosować dolistnie/doglebowo w formie oprysku średniokroplistego przy użyciu opryskiwaczy. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy użytkowej. Odmierzoną ilość wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (200-800 l/ha). Zabieg najlepiej wykonywać po zmierzchu lub wczesnym ranem, od momentu kiełkowania do fazy dojrzewania roślin.

Uwagi do stosowania

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Preparat zawiera żywe organizmy. Należy zachować szczególną ostrożność pomiędzy aplikacją środka mikrobiologicznego a zastosowaniem środków chemicznych, pestycydów i nawozów. Po otwarciu preparat zużyć w ciągu 12 godzin. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej (odpowiednia odzież, rękawice oraz obuwie).

Więcej informacji na stronie nitraza.agro.pl

Waga Brak danych
Ekologiczne

Producent

Wielkość opakowania

500 ml, 5 l

Ostatnio przeglądane